Giải Pháp Nhập Cư

Giải Pháp Nhập Cư

Liên hệ luật sư

Giải Pháp Nhập Cư

Xin Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động:

 • Tạo danh sách kiểm tra chi tiết các tài liệu cần thiết.
 • Tư vấn từng bước cho Khách hàng trong việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết (tức là chứng thực và công chứng tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng bản dịch ra tiếng Việt của tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Đánh giá bản dịch tiếng Việt để biết trải nghiệm làm việc của Khách hàng.
 • Soạn thảo và hoàn thiện các mẫu đơn xin (1) chấp thuận yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài và (2) Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận miễn Giấy phép lao động.
 • Làm việc với cơ quan cấp phép để nộp hồ sơ.
 • Giám sát việc xác định của cơ quan cấp phép và cập nhật Khách hàng cho phù hợp.
 • Đại diện và hỗ trợ Khách hàng thanh toán (các) phí chính phủ, (các) phí (nếu có) và theo dõi kết quả từ cơ quan cấp phép.

Đội ngũ Luật sư Gia đình của chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến Giấy phép lao động và Giấy chứng nhận miễn trừ bao gồm (i) hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu, (ii) xin giấy chứng nhận sức khỏe, (iii) xin thư xác nhận cư trú, (iv) xin lý lịch tư pháp Việt Nam , và (v) cung cấp bất kỳ tài liệu / giải thích nào khác được cơ quan cấp phép yêu cầu bổ sung theo yêu cầu của Khách hàng.

Xin Thị Thực

 • Tạo danh sách kiểm tra chi tiết các tài liệu cần thiết.
 • Tư vấn từng bước cho Khách hàng trong việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết (tức là chứng thực và công chứng tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng bản dịch ra tiếng Việt của tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Soạn thảo và hoàn thiện các mẫu đơn.
 • Làm việc với cơ quan cấp phép để nộp hồ sơ.
 • Giám sát việc xác định của cơ quan cấp phép và cập nhật Khách hàng cho phù hợp.
 • Đại diện và hỗ trợ Khách hàng thanh toán (các) phí chính phủ, (các) phí (nếu có) và theo dõi kết quả từ cơ quan cấp phép.

Nhóm Luật sư Gia đình của chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến Thị thực bao gồm (i) hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu và (ii) cung cấp bất kỳ tài liệu / giải trình nào khác được cơ quan cấp phép yêu cầu bổ sung theo yêu cầu của Khách hàng.

Lấy Thẻ Tạm Trú

 • Tạo danh sách kiểm tra chi tiết các tài liệu cần thiết.
 • Tư vấn từng bước cho Khách hàng trong việc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết (tức là chứng thực và công chứng tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự; công chứng bản dịch tiếng Việt của tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Soạn thảo và hoàn thiện các mẫu đơn.
 • Làm việc với cơ quan cấp phép để nộp hồ sơ.
 • Giám sát việc xác định của cơ quan cấp phép và cập nhật Khách hàng cho phù hợp.
 • Đại diện và hỗ trợ Khách hàng thanh toán (các) phí chính phủ, (các) phí (nếu có) và theo dõi kết quả từ cơ quan cấp phép.

Đội ngũ Luật sư Gia đình của chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến Thẻ tạm trú bao gồm (i) hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu; (ii) nhận được thư xác nhận về việc sử dụng và (ii) cung cấp bất kỳ tài liệu / giải trình nào khác được cơ quan cấp phép yêu cầu bổ sung theo yêu cầu của Khách hàng.

Chúng Tôi Giúp Đỡ Bạn Như Thế Nào?

Cho Chúng Tôi Biết Về Yêu Cầu Của Bạn ↓

Điền thông tin vào form, luật sư của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất.

Hãy gọi cho chúng tôi

(+84 28) 36 22 77 30

Hoặc gửi email đến

letran@familylawyers.vn

Hoặc Gặp Chúng tôi Trực tiếp Tại:

Trụ sở chính:
Le & Tran Building, Khu 284, Số 9, Đường Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn:
Phòng 615-4, Lầu 6, Toà nhà Mê Linh Point,
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  Full Name
  Email
  Phone Number
  Subject
  Tell us more
  Family Lawyers
  Trụ sở chính

  Tòa nhà Lê & Trần, Khu 284, Số 9, Đường Nguyễn Trọng Tuyển,
  Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

  Chi nhánh Trung tâm TPHCM

  Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn: Phòng 615-4, Lầu 6, Toà nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1,
  TP. Hồ Chí Minh

  © 2022 © Family Lawyers. All rights reserved Bảo mật & Điều khoản sử dụng | Privacy Policy