Các điều kiện để kết hôn?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nam nữ khi kết hôn phải tuân theo các điều kiện sau:

 • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc trường hợp cấm kết hôn sau:
  1. Kết hôn giả tạo;
  2. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
  3. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; 
  4. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 
  5. Giữa những người cùng giới tính.
No response