Các điều kiện hạn chế ly hôn quyền yêu cầu giải quyết ly hôn là gì?

Ly hôn là quyền của vợ chồng nhưng trong một số trường hợp pháp luật hạn chế quyền yêu cầu ly hôn của người chồng nhằm bảo vệ quyền lợi của người vợ hoặc của con chưa thành niên.

Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn. Như vậy, Tòa án sẽ không thụ lý việc yêu cầu ly hôn của người chồng khi người vợ đang mang thai (không phân biệt người vợ có thai với ai) hoặc khi người vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (không phân biệt cha của đứa trẻ là ai).

Trong trường hợp vợ hoặc chồng yêu cầu Tòa án cho ly hôn nhưng bị Tòa án bác đơn (không cho ly hôn) thì họ chỉ được khởi kiện lại sau khi đáp ứng đủ điều kiện ly hôn, thí dụ như việc người vợ đã nuôi con trên 12 tháng tuổi.

No response