Các hành vi về dân số bị nghiêm cấm?

Thực hiện kế hoạch hóa gia đình là quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân. Vì vậy, pháp luật về dân số nghiêm cấm các hành vi sau đây:

  • Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình;
  • Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; Chẩn đoán để lựa chọn giới tính thai nhi bằng các biện pháp: xác định qua triệu chứng, bắt mạch; xét nghiệm máu, gen, nước ối, tế bào; siêu âm, …. Loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bằng các biện pháp phá thai, cung cấp, sử dụng các loại hóa chất, thuốc và các biện pháp khác;
  • Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng, chưa được phép lưu hành;
  • Di cư và cư trú trái pháp luật;
  • Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa ra những thông tin có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có ảnh hưởng xấu đến công tác dân số và đời sống xã hội;
  • Nhân bản vô tính người.
No response