Cha mẹ của một đứa trẻ được sinh ra bằng công nghệ hỗ trợ sinh sản được xác định như thế nào?

Như chúng ta đã biết, việc ra đời của một đứa trẻ sẽ làm phát sinh mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Theo huyết thống, một đứa trẻ điển hình sinh ra mang dòng máu của cha mẹ mình. Tuy nhiên, trong trường hợp áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, đứa trẻ được sinh ra nhưng lại không mang di truyền của người phụ nữ mang thai sinh ra nó và cũng không mang đi truyền của chồng người phụ nữ mang thai này. Điều này đặt ra vấn đề xác định ai là cha mẹ của đứa trẻ. Cặp vợ chồng mang thai hay là người mà đứa trẻ mang di truyền.

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra.”

No response