Chủ thể nào là người được cấp dưỡng?

  • Con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
  • Cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản nuôi sống mình;
  • Vợ hoặc chồng gặp khó khăn, túng thiếu khi ly hôn và có lý do chính đáng;
  • Anh, chị không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Ông bà nội, ông bà ngoại không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Cháu chưa thành niên hoặc đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình.
No response