Con chung của vợ chồng gồm những ai?

Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, con chung của vợ chồng hay còn gọi là con trong giá thú, bao gồm:

  • Con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân. Nghĩa là con được sinh ra khi cha, mẹ họ đang là vợ chồng của nhau;
  • Con do người mẹ có thai trong thời kỳ hôn nhân sinh ra.  Nghĩa là người con được sinh ra khi hôn nhân của cha mẹ họ đã chấm dứt, nhưng người mẹ lại mang thai họ khi hôn nhân còn tồn tại.

Trường hợp này pháp luật chỉ thừa nhận người con là con trong giá thú khi họ được sinh ra trong vòng 300 ngày tính từ ngày người cha chết hoặc ngày cha mẹ họ ly hôn;

  • Những người con được sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận. Nghĩa là người con được sinh ra trước khi cha mẹ họ được luật thừa nhận là vợ chồng.  Trường hợp này để xác định họ là con chung phải dựa vào sự tự nguyện thừa nhận của cả người cha và người mẹ.
No response