Kết hôn trái pháp luật là gì?

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định .

Để xác định một việc kết hôn trái pháp luật, bắt buộc phải có đủ ba vấn đề sau:

  • Việc kết hôn đó được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Việc kết hôn đó được đăng ký theo đúng nghi thức kết hôn mà pháp luật quy định;
  • Việc kết hôn này vi phạm một trong các điều kiện kết hôn theo luật định. 
No response