Khi nào nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt?

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp:

  • Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động;
  • Người được cấp dưỡng có thu nhập hoặc tài sản để tự nuôi mình;
  • Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;
  • Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;
  • Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;
  • Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn với người khác;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Cấp dưỡng là nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác.

Nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ phát sinh giữa các chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, là nghĩa vụ về tài sản gắn liền với nhân thân mỗi chủ thể mà không thể chuyển giao cho người khác.

No response