Khi tổ chức đăng ký kết hôn chỉ có mặt một bên nam hoặc nữ, thì việc đăng ký kết hôn có bị xem là vi phạm nghi thức kết hôn không?

Theo quy định tại Điều 18.1 Luật Hộ tịch 2014: Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

Như vậy việc tổ chức đăng ký kết hôn chỉ có mặt một bên là vi phạm nghi thức kết hôn.

No response