Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy, tài sản chung, riêng của các bên được giải quyết như thế nào?

Trường hợp Tòa án tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật, tài sản riêng của ai vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó, nếu có tranh chấp thì các bên phải chứng minh quyền sở hữu của mình.

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Trong trường hợp kết hôn trái pháp luật bị hủy, những tài sản mà họ cùng tạo lập sẽ được xác định theo thỏa thuận giữa hai người hoặc theo quy định của pháp luật dân sự.

No response