Người đề nghị thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải thực hiện những việc gì?

Trong trường hợp thỏa mãn các điều kiện được đặt ra đối với người nhận tinh trùng, người nhận noãn, người nhận phôi, cặp vợ chồng vô sinh hoặc phụ nữ độc thân gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện các kỹ thuật này, hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
  • Hồ sơ khám xác định vô sinh của phụ nữ độc thân hoặc cặp vợ chồng đứng tên trong đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
No response