Như thế nào là hôn nhân một vợ một chồng?

Hôn nhân một vợ một chồng là hôn nhân được xác lập giữa một người đàn ông và một người đàn bà trên cơ sở quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Khi quan hệ hôn nhân đang tồn tại, vợ, chồng không được kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng.

Một người muốn kết hôn với người khác có trách nhiệm chứng minh là người chưa kết hôn lần nào (đối với người chưa kết hôn từ khi có đủ điều kiện kết hôn) hoặc đã kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt (khi một bên vợ, chồng chết hoặc đã ly hôn). Nhà nước cấm người đang có vợ, đang có chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng; cấm người chưa có vợ, chưa có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, đang có chồng. Mọi hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng đều bị xử lý theo pháp luật.

No response