Như thế nào là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ?

Hôn nhân tư nguyện, tiến bộ là hôn nhân đáp ứng các nội dung sau:

  • Hôn nhân được xác lập trên cơ sở do nam nữ tự nguyện quyết định, không ai được cản trở, cưỡng ép, lừa dối nam nữ trong việc kết hôn;
  • Việc sống chung và thực hiện nghĩa vụ hôn nhân và gia đình của vợ chồng là tự nguyện;
  • Khi mục đích hôn nhân không đạt được, vợ, chồng hoặc cả vợ chồng có quyền yêu cầu Tòa án cho chấm dứt hôn nhân của vợ hoặc chồng hoặc của cả vợ chồng phải xuất phát từ quan hệ hôn nhân không còn duy trì được nữa, tình cảm giữa các bên đã hết, mâu thuẫn đã trầm trọng. Nhà nước cấm lừa dối, cưỡng ép ly hôn, ly hôn giả tạo. Tóm lại, hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân đáp ứng được sự tự nguyện trong kết  hôn, sống chung và ly hôn.
No response