Những cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn?

Theo Luật Hộ tịch 2014, những cơ quan sau có thẩm quyền đăng ký kết hôn:

  • Việt kết hôn của công dân Việt Nam huộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai nên nam hoặc nữ.
  • Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.
  • Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.
No response