Những phong tục tập quán lạc hậu nào trái với quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và bị nghiêm cấm áp dụng?

  • Chế độ hôn nhân đa thê.
  • Kết hôn giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người khác có họ trong phạm vi ba đời;
  • Tục cướp vợ để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ;
  • Thách cưới cao mang tính chất gả bán;
  •  Phong tục “nối dây”; Khi người chồng chết, người vợ góa bị ép buộc kết hôn với anh trai hoặc em trai của người chồng quá cố; khi người vợ chết, người chồng góa bị ép buộc kết hôn với chị gái hoặc em gái của người vợ quá cố;
  •  Bắt buộc người phụ nữ góa chồng hoặc người đàn ông góa vợ, nếu kết hôn với người khác thì phải trả lại tiền cưới cho nhà chồng cũ hoặc nhà vợ cũ;
  • Đòi lại của cải, phạt vạ khi vợ, chồng ly hôn.
No response