Quan hệ cấp dưỡng giữa vợ và chồng phát sinh khi nào?

Cấp dưỡng cho nhau giữa vợ và chồng là quan hệ mang tính chất nhân đạo của pháp luật Việt Nam, quan hệ này xuất phát từ tình nghĩa vợ chồng. Với mục đích giúp cho một bên vợ, chồng khi ly hôn ở vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu có được những điều kiện vậy chất để ổn định cuộc sống, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về việc cấp dưỡng giữa vợ và chồng như sau:

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng phát sinh khi có những điều kiện sau:

  • Khi bên vợ, chồng khó khăn, túng thiếu mà có lý do chính đáng và có đơn yêu cầu;
  • Bên chồng hoặc vợ của họ có khả năng để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.
No response