Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là gì?

Quan hệ pháp luật Hôn nhân và Gia đình là những quan hệ xã hội do Luật Hôn nhân và Gia đình điều chỉnh. Đó là quan hệ nam nữ trong việc kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân; quan hệ giữa cha mẹ và con về nhân thân và tài sản; quan hệ giữa anh chị em với nhau; quan hệ giữa ông bà và cháu về  giám hộ, cấp dưỡng và quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

No response