Sinh con theo phương pháp khoa học là gì?

Sinh con theo phương pháp khoa học là việc sinh con được thực hiện bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm.

  • Thụ tinh nhân tạo là thủ thuật bơm tinh trùng của chồng hoặc của người cho tinh trùng vào từ cung của người phụ nữ có nhu cầu sinh con để tạo phôi;
  • Thụ tinh trong ống nghiệm là sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng trong ống nghiệm để tạo thành phôi.

Nhà nước nghiêm cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại cũng như sinh sản vô tính.

No response