Tảo hôn là gì?

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Như vậy, tảo hôn tức là nam kết hôn khi chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi.

No response