Thế nào là cưỡng ép kết hôn?

Cưỡng ép kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.

Hành vi cưỡng ép kết hôn có thể do một trong hai người kết hôn thực hiện đối với người còn lại, hoặc có thể là hành vi của bên thứ 3 như cha mẹ hay người khác mà người bị cưỡng ép kết hôn lệ thuộc về vật chất hay tỉnh thần. Hành vi cưỡng ép kết hôn thường được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như. hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tỉnh thần… làm cho người bị cưỡng ép không thể có sự lựa chọn nào khác nên phải kết hôn trái với ý muốn của họ. 

Hành vi cưỡng ép kết hôn trái với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện của Luật Hôn nhân và Gia đình. Vì vậy, khi kết hôn, nếu một hoặc cả hai bên nam nữ bị cưỡng ép thì việc kết hôn của họ là trái pháp luật, Tòa án có quyền hủy việc kết hôn đó khi có yêu cầu và sẽ có những chế tài được áp dụng đối với người có hành vi cưỡng ép kết hôn như xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

No response