Thế nào là kết hôn giả tạo?

Kết hôn giả tạo là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.

Việc kết hôn giả tạo thực chất không vi phạm sự tự nguyện trong việc kết hôn và vẫn được đảm bảo về mặt thủ tục để được cấp hôn thú. Tuy nhiên, mục đích kết hôn không đảm bảo, việc kết hôn và các thủ tục pháp lý chỉ là hình thức trên mặt giấy tờ, chứ hai người không hề chung sống với nhau hoặc có thể ly hôn sau khi đã đạt mục đích.

Do vậy, trường hợp kết hôn giả tạo nhằm bất cứ mục đích gì đều bị cấm khi không vì mục đích xây dựng gia đình. Việc kết hôn này sẽ bị hủy bởi Tòa án khi có yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật.

No response