Thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào?

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn đồng thời xuất trình giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định nêu trên, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp hai bên cư trú tại hai địa giới hành chính khác nhau, thì phải có giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của người ở nơi không đăng ký kết hôn.

No response