Thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới các nước láng giềng là gì?

Theo Điều 21 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng như sau:

 1. Người nước ngoài cư trú tại khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi phải có văn bản đề nghị nhận con nuôi kèm theo các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp:
 1. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
 2. Phiếu lý lịch tư pháp;
 3. Văn bản xác nhận về việc người nhận con nuôi có đủ điều kiện nhận trẻ em làm con nuôi theo quy định của pháp luật nước đó;
 4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
 5. Giấy khám sức khỏe;
 6. 02 ảnh mới nhất, chụp toàn thân, cỡ 9 cm x 12 cm hoặc 10 cm x 15 cm.
 1. Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải được dịch ra tiếng Việt và lập thành 02 bộ hồ sơ. Người nhận con nuôi phải nộp 02 bộ hồ sơ của mình và 02 bộ hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi cho Ủy ban Nhân dân cấp Xã nơi thường trú của trẻ em được nhận làm con nuôi; mỗi bộ hồ sơ của trẻ em gồm các giấy tờ quy định tại Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi.

Khi nộp hồ sơ, người nhận con nuôi phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban Nhân dân cấp Xã theo quy định tại Điều 40 Nghị định 19/2011/NĐ-CP;

 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Nhân dân cấp Xã kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người liên quan theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này và sau đó sẽ gửi văn bản đến Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ của người nhận con nuôi và 01 bộ hồ sơ của trẻ em để xin ý kiến;
 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân cấp Xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận con nuôi và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban Nhân dân cấp Xã;
 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp Xã sẽ đăng ký việc nuôi con nuôi và tiến hành giao nhận con nuôi theo thủ tục quy định tại Điều 10 của Nghị định này; trường hợp Sở Tư pháp không đồng ý việc nhận con nuôi thì Ủy ban Nhân dân cấp Xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nhận con nuôi.
No response