Căn cứ ly hôn là gì?

Căn cứ ly hôn là cơ sở pháp lý do Nhà nước quy định và khi quan hệ vợ chồng phù hợp với cơ sở pháp lý ấy Tòa án sẽ quyết định cho ly hôn. Theo Khoản 1 Điều 56 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì căn cứ ly hôn theo yêu cầu của một bên là khi: tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

  • Tình trạng trầm trọng được hiểu:

+ Vợ chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau như: người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc chồng muốn sống ra sao thì sống mặc dù đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan tổ chức nhắc nhở, hòa giải nhiều lần.

+ Vợ hoặc chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau như thường xuyên đánh đập hoặc có hành vi xúc phạm đến danh dự, nhận phẩm, uy tín của nhau, đã được bà con thân thích hoặc cơ quan tổ chức nhắc nhở nhiều lần.

+ Vợ chồng không chung thủy với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan tổ chức nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình.

  • Đời sống chung không thể kéo dài được hiểu:

+ Mâu thuẫn giữa vợ chồng đã sâu sắc, các bên không thể hàn gắn, đoàn tụ; việc sống chung không còn ý nghĩa; việc chấm dứt hôn nhân là điều cần thiết.  Khi xác định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài, phải xuất phát từ thực trạng đời sống vợ chồng và khả năng đoàn tụ, hàn gắn giữa họ.

  • Mục đích của hôn nhân không đạt được: Là vợ chồng không thể xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.  Các bên không còn tình nghĩa vợ chồng, không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau, không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền, không giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.  Việc duy trì đời sống vợ chồng không còn ý nghĩa.
  • Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã bổ sung điểm mới cho ly hôn khi có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng. Như vậy, luật hiện hành quy định rất rõ “bạo lực gia đình” là căn cứ để giải quyết cho ly hôn. Các hành vi bạo lực gia đình được quy định tại Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Như vậy, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã đưa yếu tố lỗi để xem xét cho ly hôn, thể hiện sự kết hợp giữa thực trạng của hôn nhân và yếu tố lỗi để giải quyết việc ly hôn.

Ngoài căn cứ trên, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 còn quy định các căn cứ ly hôn khác: vợ chồng thuận tình ly hôn và ly hôn khi một bên vợ hoặc chồng đã mất tích.

Tòa án chỉ công nhận vợ chồng thuận tình ly hôn khi các bên thực sự tự nguyện trong việc ly hôn. Việc thực sự tự nguyện ly hôn được hiểu là vợ chồng xác định hôn nhân của họ không còn ý nghĩa, mâu thuẫn giữa các bên không thể hàn gắn, việc duy trì đời sống chung không thể tiếp tục.  Ly hôn là giải pháp tích cực nhất cho việc chấm dứt quan hệ vợ chồng.  Nhà nước không thừa nhận việc ly hôn giả tạo.

Khi một bên vợ hoặc chồng đã mất tích, người còn sống là vợ, chồng có quyền yêu cầu Tòa án cho ly hôn. Việc xác định công dân mất tích được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

No response