Chủ thể nào chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng?

  • Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn và không trực tiếp nuôi con nếu con là người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ khi con đã thành niên, có khả năng lao động mà không sống chung với cha mẹ trong khi cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Anh, chị, em đã thành niên, có khả năng lao động không sống chung với em, anh, chị có trách nhiệm cấp dưỡng cho em, chị, anh khi em, chị, anh không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho con;
  • Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu khi cháu là người chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình và không có cha, mẹ, anh, chị, em nuôi dưỡng, cấp dưỡng hoặc có nhưng họ không thực hiện được nghĩa vụ này;
  • Cháu đã thành niên, không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà khi ông bà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình và không có chồng, vợ, cha, mẹ, anh, chị, em, con cấp dưỡng hoặc có nhưng họ không thực hiện được nghĩa vụ này;
  • Vợ hoặc chồng khi ly hôn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho chồng hoặc khi họ có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và chồng hoặc vợ họ khó khăn, túng thiếu, có yêu cầu và có lý do chính đáng.
No response