Khi nào cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, khi cha, mẹ ở vào một trong các trường hợp sau, Tòa án có thể ra phán quyết hạn chế quyền của họ đối với người con chưa thành niên:

  • Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
  • Phá tán tài sản của con;
  • Có lối sống đồi trụy;
  • Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
No response