Mối quan hệ vợ chồng chấm dứt trong những trường hợp nào?

Quan hệ vợ chồng chấm dứt trong những trường hợp sau: 

  • Nếu một bên vợ hoặc chồng chết, thì quan hệ vợ chồng chấm dứt kể từ thời điểm người đó chết. Thời điểm chết của công dân căn cứ vào giấy chứng tử do cơ quan hộ tịch cấp.
  • Trường hợp vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố chết thì thời điểm chấm dứt quan hệ vợ chồng là khi quyết định của Tòa án tuyên bố công dân đó chết có hiệu lực pháp luật.  Nếu Tòa án xác định được ngày chết của công dân thì thời điểm chấm dứt quan hệ vợ chồng là ngày được xác định trong quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
  • Nếu vợ hoặc chồng yêu cầu Tòa án cho ly hôn và Tòa án đã quyết định cho ly hôn bằng một bản án thì thời điểm chấm dứt quan hệ vợ chồng là khi bản án cho ly hôn có hiệu lực pháp luật.

Nếu vợ chồng thuận tình ly hôn và Tòa án công nhận sự thuận tình ly hôn thì quan hệ vợ chồng chấm dứt kể từ ngày Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Kể từ thời điểm chấm dứt quan hệ vợ chồng, nghĩa vụ và quyền về nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng chấm dứt.

Trường hợp chấm dứt hôn nhân do một trong hai vợ chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người phối ngẫu còn sống có quyền được thừa kế di sản.

No response