Những phong tục tập quán nào là phong tục tập quán lạc hậu cần vận động xóa bỏ?

 • Kết hôn trước tuổi quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình;
 • Việc chung sống không đăng ký kết hôn;
 • Cưỡng ép kết hôn do xem “lá số” và do mê tín dị đoan; cản trở hôn nhân do khác dân tộc, tôn giáo;
 • Cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi từ bốn đời trở lên;
 • Nếu nhà trai không có tiền cưới và đồ sính lễ thì sau khi kết hôn, người con rể buộc phải ở rể để trả công cho bố, mẹ vợ;
 • Quan hệ gia đình theo chế độ phụ hệ hoặc mẫu hệ.

Chế độ phụ hệ:

 • Nếu người vợ yêu cầu ly hôn thì nhà gái phải trả lại cho nhà trai toàn bộ sính lễ và các phí tổn khác. Nếu người chồng yêu cầu ly hôn thì nhà gái phải trả lại cho nhà trai một nữa đồ sính lễ. Sau khi ly hôn, nếu người phụ nữ kết hôn với người khác thì không được hưởng và mang đi bất cứ tài sản gì. Sau khi cha, mẹ ly hôn, con phải theo cha;
 • Khi người chồng chết, người vợ góa không có quyền hưởng phần di sản của người chồng quá cố để lại. Nếu người vợ góa tái hôn với người khác thì không được hưởng và mang đi bất cứ tài sản gì;
 • Khi cha chết, chỉ có con mới được hưởng di sản của cha.

Chế độ mẫu hệ:

 • Con phải mang họ mẹ.
 • Khi vợ chết, chồng không có quyền hưởng di sản và không được mang tài sản riêng của mình về nhà;
 • Khi mẹ chết chỉ có con gái mới được hưởng di sản;
 • Sau khi ở rể, người con rể bị “từ hôn” hoặc sau khi ăn hỏi, nhận đồ sính lễ người con trai bị “từ hôn” thì không được bù trở lại;
 • Không kết hôn giữa người thuộc dân tộc này với người thuộc dân tộc khác và giữa những người khác tôn giáo.
No response