Quyền nào mà cha mẹ có thể bị hạn chế và thời gian bị hạn chế như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, trong trường hợp cha, mẹ bị Tòa án quyết định hạn chế quyền đối với con chưa thành niên, các quyền sau sẽ bị hạn chế:

  • Quyền trông nom;
  • Quyền chăm sóc;
  • Quyền giáo dục;
  • Quyền quản lý tài sản riêng của con;
  • Quyền đại diện theo pháp luật cho con.

Những quyền này sẽ bị hạn chế từ 01 đến 05 năm.  Tuy nhiên, Tòa án có thể xem xét rút ngắn thời hạn này nếu người bị hạn chế quyền có sự sửa chữa, khắc phục vi phạm.

No response